4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 8.
Telefon/Fax: +36 42 310 310 | Mobil: +36 30 96 86 526
Badak Audit

Kutatás-fejlesztés

I. Kutatás fejlesztés tevékenység részei

piramis
Alapkutatás

Célja valamilyen új – általános tudásanyaghoz tartozó – ismeret megszerzése.

Kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását;

Alkalmazott kutatás

Célja egy már meglévő ismeretanyag pontosítása, későbbi gyakorlati alkalmazáshoz szükséges ismeretek megszerzése.

Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magába foglalja az alkalmazott kutatáshoz – különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez – szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével;

Kísérleti fejlesztés (ipari kutatás) 

A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem:

– megszerzése,
– összesítése,
– megosztása
– felhasználása

új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.

Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek:

1. az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek;
2. olyan tevékenységek, melyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják;
3. a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése;
4. a kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban az esetben, ha a prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, és előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen;
5. a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek.

Sajnos a magyar nyelv fejlesztésnek hív minden olyan tevékenységet, amelynek eredményeként valamilyen változás, javulás következik be egy folyamaton, eljáráson vagy terméken.  A szoftverfejlesztési tevékenységet is ugyanolyan vizsgálatnak kell alávetni a K+F minősítés során, mint bármely más tevékenységet. Nem minősül automatikusan kutatás-fejlesztésnek.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos, időszakos vagy rutinszerű változtatások, amelyeket termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, létező szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek, illetve ha e változtatások az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezik;

II.  Ötlettől a termékig

Fontos annak a felismerése, hogy egy ötlet születésétől tartó folyamat, amely – szerencsés esetben- új termék, vagy szolgáltatás megjelenésével jár milyen részekre osztható, és ezek közül melyek a K+F folyamat részei.

folyamat-01

Ebből a folyamatból az ötlet megszületése, az alkalmazott vagy ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés sorolható a K+F tevékenységek közé. Tekintettel arra, hogy adózási szempontból csak a K+F közvetlen költségek támogatottak, fontos az egyes folyamatok pontos dokumentálása és elkülönítése, illetve az, hogy mekkora költség mutatható ki az egyes folyamatokra.

III. K+F tevékenységek elszámolása

kf-tev

Elszámolható költségek

Csak a K+F projekt végrehajtása során közvetlenül felmerülő költségek vehetők figyelembe.

Közvetlen költségek:

 • Bér + járulékok és minden bérhez kötődő költség pl. kiküldetés, megbízási díj stb. A projektre fordított idő arányában. Ennek kimutatásához munkaidő nyilvántartás kell. Az egyes projektekre fordított idő (azonos ember esetében), összességében nem haladhatja meg a munkaidő keretet, és több párhuzamosan futó projekt nyilvántartását is össze kell vetni.
 • Anyag költség. Minden anyag, amelyet az adott tevékenységhez felhasználtunk. Pl. Energia, alapanyagok, segédanyagok, kellékek, stb.
 • Igénybe vett szolgáltatások:

a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek,
b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá
c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók

 • Tárgyi eszközök elszámolt ÉCS-je (A használat arányában)
 • Hatósági díjak, engedélyek díjai
 • K+F szolgáltatást végző alvállalkozók díjai

Az alvállalkozók esetében a következőkre kell odafigyelni:

 • Ha saját célra történik a fejlesztés, akkor az alvállalkozó számlája nem lesz IPA csökkentő tétel. Ha K+F szolgáltatást végez, akkor TAO csökkentő tétel sem lehet. Ebből adódóan már a szerződéskötéskor egyértelműen rögzíteni kell, hogy az adott alvállalkozó milyen tevékenységet végez, és ez a tevékenység K+F tevékenység-e.
 • Megrendelésre végzett K+F projekt esetében.
  Az alvállalkozó státusz tisztázása itt is szükséges.
  IPA szempontjából akkor lesz elszámolható költség, ha a kiadott megrendelés dátuma későbbi, mint a beérkező megrendelés dátuma.

Kísérleti fejlesztés elszámolása

kis-fej-elsz

 

kis-fej-elsz2